Invasiva främmande växter – lärobok

  • 295 kr

Lärobok riktad till yrkesverksamma och elever inom trädgård, parkskötsel och markanläggning. 132 sidor, ringbunden A4. Boken ges ut av FOR for.se

I lager
Artikelnummer: 46
Dela

Lärobok riktad till yrkesverksamma och elever inom trädgård, parkskötsel och markanläggning. 

132 sidor, ringbunden A4. 

Boken ges ut av FOR for.se

15% rabatt vid köp av  obruten förpackning a 10 st.

Fritidsodlingens Riksorganisation.

FOR har under de senaste åren varit en drivande kraft när det gäller den viktiga och aktuella frågan om invasiva främmande växter i Sverige och har nu tagit fram ett väl genomarbetat och aktuellt utbildningsmaterial i ämnet. Eftersom frågan är ny i Sverige saknas det utbildningsmaterial för svenska förhållanden, och även om det finns en stor internationell litteratur om invasiva främmande arter har vi inte kunnat förse intresserade studenter med något aktuellt material om hur situationen ser ut i Sverige och Norden. Detta är en lärobok  som vänder sig till både vuxna studenter inom området och gymnasieelever.


Boken ger en god grund till ämnet med en genomgång av Artdatabankens riskklassificering (Strand et al. 2018), som utgör basen för arbetet med invasiva främmande arter i Sverige. Därefter presenteras effekter på biodiversitet, med relevanta exempel på hur invasiva främmande arter påverkar ekosystemen och deras funktion. Här presenteras människans roll i transport och handhavande av invasiva främmande växter. Efterföljande kapitel behandlar klimateffekter, näringsbelastning och föroreningar. Ett viktigt kapitel är det som behandlar olika spridningsvägar och avslutas med hur vi människor kan uppmuntras till att vidta förebyggande åtgärder för att därigenom minska spridningen av invasiva främmande växter. Ett bra grepp som kommer att vara till hjälp för många lärare är att varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor om det aktuella avsnittet. Boken avslutas med artbeskrivningar med informativa och vackra illustrationer.

Kapitlen är överlag rikt illustrerade med illustrationer och foton. Dessa ger viktig information om arterna utseende, karakteristiska egenskaper och vilka habitat de växer i. De bidrar dessutom till att skapa läslust, vilket är inte minst viktigt i en lärobok.

Medlemmar i RST och andra föreningar inom FOR har rabatt. Kontakta din förening.


För beställning av klassuppsättningar eller större beställningar, kontakta oss via mail.